Geloven in de buurt

Over deze website

Onder de paraplu van Geloven in de Buurt bouwen korpsen, buurthuiskamers en Fresh Expressions (pioniersplekken) in de naam van Jezus Christus aan nieuwe en bestaande communities. Programma’s worden opgesteld vanuit de lokale context en de behoefte in buurten en wijken. Geloven in de Buurt is een samenwerkingsverband van het Kerkgenootschap Leger des Heils en Stichting Leger des Heils Welzijn- en Gezondheidszorg. Op deze website staat relevante informatie over trainingen en materiaal van het Leerhuis. Daarnaast wordt deze website telkens aangevuld met nieuw (campagne)materiaal.

Diversiteit & Inclusiviteit

Kinder- & Jongerenwerk

0-4 jaar

Zingen met je kind

7-12 jaar

G-Kracht

14-17 jaar

Korps Kadet

14+ jaar

Life!

5-21 jaar

Scouting

Hoe dan?

Veilig jeugdwerk